Mollii®

Mollii fra svenske Inerventions er et nyt funktionsfremmende hjælpemiddel:

Det særlige ved Molliidragten er, at brugeren arbejder sammen med dragten og opnår derved reduktion af de gener, der ledsager spasticiteten. Ved at stimulere de store muskelgrupper lokalt med en strøm, der svarer til nervesignalernes naturlige frekvens, ophæves spasticiteten, og viljestyrede bevægelser bliver mulige. 58 muskelgrupper stimuleres samtidigt og efter den enkelte muskelgruppes behov. Effekten er overbevisende og opretholdes ved blot få timers ugentlig brug af Mollii.

Mollii kan benyttes af både børn og voksne. Bandagist Jan Nielsen A/S deltager i et internationalt centerstudie, der dokumneterer effekten. Læs mere herom hos Inerventions

Kontakt os gerne for at høre om muligheden for at teste Mollii.

Læs Politikens artikel om Mollii.

Don't have access?
Call for your free login credentials.
33118557
All fields are required.


forgot password?


Please check your email for your authorization code.